Sprievodkyňa ženskými kruhmi a rituálmi

Rituály sú základnou esenciou našich životov. Počnúc rannou kávou, až po večerné ďakovanie dňu za spoločným stolom sa s rituálmi v denno-dennom živote stretávame celkom automaticky, tvoria pilier nášho bežného fungovania. Naši predkovia vykonávali mnohé sezónne rituály, v ktorých sledovali kolo roka, ďakovali prírode a prosili o úrodu. Tieto významné prírodné sviatky majú zmysel aj v našom dnešnom svete. Zastaviť sa, pripomenúť si prepojenie s prírodou, naladiť sa na seba, zavnímať vhodný čas na tvorbu vízií, na ich realizáciu, na ďakovanie aj na oddych. Rovnako silno sme my, ženy prepojené s fázami luny. Vnímanie jej cyklu je pomocná ruka pre naše každomesačné žitie. Rituály týkajúce sa prechodových fáz v živote ženy ako prvá menštruácia, pôrod, ukončenie plodnosti a rituály týkajúce sa prelomových okamihov v naších životoch, ako sú partnerské rituály, narodeninové, rozchodové, aj posledné rozlúčky si pýtajú zastavenie, zvedomenie a plné prežitie. Do ďalšej etapy života tak máme možnosť vykročiť viac v sebe ukotvení a s pocitom, že jedno bolo ukončené, druhé môže začať.  

Miesto, kde sa ženy stretávajú so zámerom vzájomného porozumenia si a podpory, je vždy veľmi silným a nabíjajúcim miestom. Rada dávam nám, ženám možnosť dotknúť sa takéhoto miesta a pocítiť silu podporného ženského kruhu. Teší ma vytvárať bezpečný priestor na poznávanie seba samých v cykle luny, v cykle kola roka, v cykle života. Skrze ženské kruhy a rituály ponúknam príležitosť na chvíľu sa zastaviť a uvidieť, zacítiť, čo sa v nás v danej fáze luny, roka, života deje. 

Spoločný čas mama - dcéra pripravujem s víziou, aby dievčatá privoňali k vzájomne sa podporujúcemu kruhu žien a aby sme sa my, ženy zároveň silno nadýchli dievčenskej hravosti, radosti, ľahkosti a jasnosti.

Spoločný čas mama - syn vzišiel z prirodzenej potreby tráviť prítomne a plnohodnotne čas s našimi synmi, nájsť aktivity, ktoré spájajú náš žensko-chlapčenský svet a podporiť chlapcov na ich ceste stania sa mužmi tým najvzácnejším, čo im ako matky môžeme dať - spoločným časom.

Čo ponúkam :

Prázdny

Mama - dcéra

 

 

 

 

Prázdny

 

Mama - syn

 

 

 

Prázdny

 

 

 

Ženské kruhy

Prázdny

      Ženské          prechodové rituály

 

 

 

Mama - dcéra

 • cieľom stretnutí mám a dcér od 6 rokov je stráviť spoločný, plnohodnotný čas, ukázať dievčatám silu podporujúceho ženského kruhu a naopak oživiť v nás, ženách dievčenskú hravosť, radosť, slobodu a autenticitu
 • stretnutia ponúkajú priestor, aby sa mama s dcérou v hravosti, tanci a spoločnej tvorbe prepojili
 • strenutia kopírujú cyklus kola roka a tématicky sú inšpirované ôsmymi prírodnými sviatkami (Hromnice, Jarná rovnodennosť, Májový sviatok lásky, Letný slnovrat, Dožinky, Jesenná rovnodennosť, Dušičky, Zimný slnovrat)
 • každé stretnutie je venované jednému zo živlov (oheň, voda, zem, vzduch) alebo jednému z archetypov (panna, milenka, matka, čarodejnica, kráľovná, starena)
 • z každého stretnutia si mama s dcérou odnášajú spoločne vytvorené dielo, ktoré sa viaže k téme a ktoré im spoločne prežitý čas môže doma pripomínať
 • záver každého stretnutia je venovaný tématickému mini rituál, ktorý si užijú mama s dcérou vo dvojici
 • každé stretnutie trvá 2,5 - 3 hodiny a odohráva sa spravidla vo veľkej sále Seniorhaus v Hainburg an der Donau. Letné stretnutia sa v prípade priaznivého počasia odohrávajú vonku (miesto je vždy aktuálne upresnené).

Cenník

 • cena 2,5hod: 25Eur
 • miesto stretnutí: veľká sála Generationenhaus, Hainburg an der Donau
 • najbližšie stretnutie: nedeľa 14.4.2024, 15:00-17:00
 •  téma: Jarná rovnodennosť
 • bližšie info a prihlasovanie: +436705053982, antonia.zaujecova@gmail.com

Mama - syn

 • cieľom stretnutí mám a synov od 6 rokov je stráviť spoločný, plnohodnotný a aktívny čas spolu so svojimi synmi, zblížiť naše žensko-chlapčenské svety, vytvoriť priestor na aktivity, ktoré chlapcov podporia na ich ceste stania sa mužmi a v ženách, matkách prebudia akčnosť a nádherný svet fantázie, ktorú nám chlapčenský svet odkrýva.
 • stretnutia kopírujú cyklus kola roka a tématicky sú inšpirované ôsmymi prírodnými sviatkami (Hromnice, Jarná rovnodennosť, Májový sviatok lásky, Letný slnovrat, Dožinky, Jesenná rovnodennosť, Dušičky, Zimný slnovrat),
 • stretnutia sú oživené gréckymi a slovanskými hrdinami - v príbehoch a mýtoch spolu s chlapcami odhaľujeme ich mužské prednosti
 • na každé stretnutie je prizvaný muž z Hainburgu, ktorý nás prevedie konkrétnou mužskou zručnosťou a kvalitou
 • prostredníctvom aktivít pracujeme so všetkými živlami (oheň, voda, zem, vzduch)
 • z každého stretnutia si mama a syn odnášajú konkrétne dielo, ktoré pri spoločnom tvorení vyrobili a bude im pripomínať spoločne strávený čas
 • záver každého stretnutia je venovaný tématickému mini rituálu, ktorý si mama a syn užijú vo dvojici
 • každé stretnutie trvá 2,5 - 3 hodiny a odohráva sa spravidla v prírode (miesto je vždy aktuálne upresnené). V prípade nepriaznivého počasia sa stretneme v jednej zo sál Generationenhaus.

Cenník

 • cena 2,5hod: 15Eur
 • miesto najbližšieho stretnutia: Weingartenweg, Hainburg an der Donau
 • najbližšie stretnutie: sobota 13.4. 2024, 15:00 - 17:30
 • téma: Jarná rovnodennosť
 • bližšie info a prihlasovanie: +436705053982, antonia.zaujecova@gmail.com

 

Ženské kruhy 

OUTDOOR

 • strenutia sa konajú v prírode za každého počasia, miesto je vždy vopred upresnené
 • stretnutia sú tématicky zosúladené s kolom roka a jeho ôsmymi sviatkami: Hromnice, Jarná rovnodennosť, Májový sviatok lásky, Letný slnovrat, Dožinky, Jesenná rovnodennosť, Dušičky, Zimný slnovrat
 • pracujeme vždy s témami, živlami (oheň, voda, zem, vzduch) a archetypmi (panna, milenka, matka, čarodejnica, kráľovná, starena), ktoré nám konkrétne obdobie v cykle kola roka ponúka
 • stretnutia sú popretkávané sezónnymi rituálmi
 • každý kruh ponúka (nenúti) priestor na spoločné zdieľanie
 • na každom stretnutí je priestor na typy a inšpirácie, aký súkromný rituál si v danom období môžete dopriať

INDOOR

 • stretnutia sa konajú v malej sále Generationenhaus v Hainburg an der Donau
 • stretnutia sú popretkávané ženským tvorením v cykle kola roka alebo v cykle luny
 • na stretnutia sú prizvané rôzne ženy z Hainburgu, ktoré nás prevedú rôznymi krásnymi vecami, ako pohyb, tanec, hudba, tvorba, bylinky, masáž, a iné
 • každý kruh ponúka (nenúti) priestor na spoločné zdieľanie
 • na každom stretnutí je priestor na typy a inšpirácie, aký súkromný rituál si k danej téme (obdobie v kole roka, fáza luny) môžete dopriať

Cenník OUTDOOR

 • cena 2,5hod: 15Eur outdoor
 • miesto najbližšieho stretnutia:
 • najbližšie stretnutie: piatok 12.4.2024, 17:30 - 20:00
 • téma: Jarná rovnodennosť
 • bližšie info a prihlasovanie: +436705053982, antonia.zaujecova@gmail.com

 

 

        

      Cenník INDOOR

 • cena 2hod: 20Eur indoor
 • miesto najbližšieho stretnutia: veľká sála Generationenhaus, Hainburg an der Donau
 • najbližšie stretnutie: piatok 19.4.2024, 17:30-19:30
 • téma: bude upresnená
 • bližšie info a prihlasovanie: +436705053982, antonia.zaujecova@gmail.com

 

Ženské prechodové rituály

 • sprevádzanie rituálom prvej menštruácie
 •  sprevádzanie predpôrodným rituálom
 • sprevádzanie popôrodným riuálom a ukončením šestonedelia
 • sprevádzanie rituálom poďakovania placente a privítania dieťatka
 • sprevádzanie rituálom ukončenia dojčenia
 • sprevádzanie rituálom rozlúčenia sa s odídeným bábätkom
 • sprevádzanie rituálom ukončenia plodnosti

Cenník

 • cena rituálu: dohodou
 • dopravné náklady mimo Hainburg an der Donau a Bratislavu: 0,30Eur/1km

 

Recenzie

Mne aj deťom sa stretnutia mama - dcéra veľmi páčili, dokonca Paula po predposlednom stretnutí - Dušičky, to zhodnotila ako "mimoriadne pekné". Páči sa mi tá sloboda, že podelenie sa nahlas s ostatnými do hĺbky, akej to cítim, je dobrovoľné :-)

Anna

Tonka, bolo to super. Určite nič nebolo nedostatočné. Všetko bolo tak ako prišlo a malo byť. Voľné, nenásilné, plynulé. Som rada, že sme mohli byť súčasťou.

Lucia

Ďakujem Tonka za stretnutia. Vždy som sa tešila, keď mi to vyšlo byť v ženskom atmosferickom spojení. Cítila som sa bezpečne a za taký priestor som vďačná. S tvojím sprievodom som objavila zákutia, ktoré nenavštevujem, ktorým sa rada oddám s témami pod tvojím vedením.

Gabika